Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE HISTORIA POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA ZOFIA SZLENKIER

Polskie pielęgniarki - Zofia Szlenkierówna

10 maja 2011

Zofia Szlenkierówna nazywana jest w uznaniu zasług dla naszego rodzimego pielęgniarstwa  polską Florencją Nightingale, urodziła się w 7 września 1882 roku. Ojcem Zofii był Karol Jan bogaty przemysłowiec, mocno zaangażowany w sprawy społeczne, założył Szkołę Rzemiosł w Warszawie, był współzałożycielem Filharmonii Warszawskiej. Matka Maria była współzałożycielką zakładu leczniczego dla dzieci.