Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE HIGIENA PSYCHICZNA ZDROWIE PSYCHICZNE ZABURZENIA PSYCHICZNE PSYCHIATRIA NEUROLOGIA

Polska szkoła higieny psychicznej. Człowiek w rozwoju

14 stycznia 2007

Myśl naukowa pielęgniarstwa dotyczy pojęć związanych z egzystencją człowieka, będących od dawna przedmiotem dogłębnych rozważań filozofii. Konieczne jest zatem odwoływanie się przez pielęgniarki do określonych kierunków tej nauki.