Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI TELEPORADA TELEMEDYCYNA

Polska mocno za resztą świata pod względem rozwiązań teleopieki

5 lipca 2021
Polska mocno za resztą świata pod względem rozwiązań teleopieki

Do 2050 roku na świecie będzie około 2 mld osób w wieku powyżej 60 lat, a ich udział w ogólnej populacji wyniesie 22 proc. Wraz z tym trendem będzie wzrastało zainteresowanie usługami teleopieki. Na świecie wdrażane już są rozwiązania inteligentne, integrujące funkcjonalność najbardziej zaawansowanych czujników i “uczące się” trybu życia podopiecznego.