Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO PRACA PIELĘGNIARKI WIELOKULTUROWOŚĆ

Polecamy książkę "Pielęgniarstwo transkulturowe"

17 lutego 2010

Wstąpienie Polski do układu państw Unii Europejskiej spowodowało otwarcie granic, nasiliło migrację ludności z wielu krajów odmiennych kulturowo, doprowadziło do wzrostu liczby imigrantów i uchodźców asymilujących się w Polsce. Powyższa sytuacja wymaga od pielęgniarek postrzegania pacjenta już nie tylko przez pryzmat jego potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych i problemów zdrowotnych, ale także pod kątem potrzeb duchowych, tj. wyznawanej religii czy wierzeń oraz społeczno-kulturowego pochodzenia.

opracowanie: Redakcja