Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE ULTRASONOGRAFIA USG

Podstawy ultrasonografii

28 sierpnia 2019

Ultrasonografia (USG) jest metodą diagnostyki obrazowej wykorzystującą falę ultradźwiękową generowaną przez głowicę aparatu. Docierając do odpowiednich struktur ludzkiego organizmu, ulega ona odbiciu, a następnie powraca do odbiornika.

W badaniu USG wykorzystuje się trzy rodzaje głowic – głowicę liniową, głowicę konweksową oraz głowicę sektorową. W przypadku zapewnienia wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej ważna jest minimalizacja przerw w kompresji klatki piersiowej. Dlatego wprowadzenie badania ultrasonograficznego do procesu resuscytacji wymaga odpowiedniego przygotowania. W ocenie obrazu uzyskanego w poszczególnych projekcjach, należy zwrócić uwagę na dostrzegane ewidentne patologie, takie jak tamponada oraz brak czynności skurczowej mięśnia sercowego. W drugiej kolejności ocenia się wielkość poszczególnych jam mięśnia sercowego, a także grubość jego ścian.