Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA ZAKAŻENIA SZPITALNE DEKONTAMINACJA

“Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej” już w sprzedaży

16 września 2020
“Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej” już w sprzedaży

“Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej” to nowoczesna i specjalistyczna publikacja, pod redakcją naukową Małgorzaty Bulandy i Sławy Szostek, omawiająca poszczególne grupy drobnoustrojów, ich chorobotwórczość oraz nowoczesne metody diagnostyki mikrobiologicznej. W przystępny sposób przybliża zasady pobierania i przesyłania materiałów klinicznych do badań, co jest szczególnie przydatne w codziennej pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.