Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE RESUSCYTACJA PIERWSZA POMOC ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA BLS NZK DEFIBRYLATOR

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

6 sierpnia 2011

Terminów reanimacja i resuscytacja używa się w języku potocznym zamiennie, jako równoznacznych określeń zabiegów ratunkowych przywracających funkcje życiowe. Tymczasem czynnikiem różnicującym te pojęcia jest stan świadomości chorego. Jeżeli w wyniku czynności ratowniczych oprócz przywrócenia krążenia, oddychania i czynności układu nerwowego choremu wraca świadomość, oznacza to stan reanimacji. Jeżeli jednak uzyskamy tylko przywrócenie podstawowych funkcji życiowych bez powrotu świadomości, oznacza to stan resuscytacji. Występuje on wtedy, gdy czynności ratownicze zostały podjęte po upływie dłuższego czasu od momentu zaniknięcia objawów życia.