Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024

Pielęgniarstwo jest uznawane za wyjątkową profesję ze względu na niezwykły rodzaj związku, jaki wytwarza się pomiędzy pielęgnowanym a pielęgnującym. H. Lenartowicz mówi o takim związku jako o humanistycznej transakcji. Pielęgnowanie wymaga wejścia w bliski zawodowy kontakt z podopiecznym, co wynika z natury pielęgnowania i jednocześnie jest wartością zakodowaną w misji pielęgniarstwa.