Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI SARS-COV-2 COVID-19 KORONAWIRUS EPIDEMIOLOGIA

Pierwsza polska monografia na temat koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19

8 grudnia 2020
Pierwsza polska monografia na temat koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19

„Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata” pod redakcją naukową dra hab. n. med. Tomasza Dzieciątkowskiego i prof. dr hab. n. med. Krzysztofa J. Filipiaka, to pierwsza w Polsce monografia opisująca aktualny stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19. W publikacji omówiono diagnostykę, epidemiologię zakażeń i leczenie chorób współistniejących pacjentów w związku z zachorowaniem na COVID-19.