Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHIRURGIA GASTROENTEROLOGIA CHOLECYSTEKTOMIA LAPAROSKOPOWA LAPAROSKOPIA PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY

Pielęgnowanie pacjenta po cholecystektomii

24 maja 2011
Pielęgnowanie pacjenta po cholecystektomii - zabiegu polegającym na usunięciu pęcherzyka żółciowego

Cholecystektomia jest to zabieg polegający na usunięciu pęcherzyka żółciowego, najczęściej z powodu kamicy żółciowej. Istotne znaczenie w jej powstawaniu mają czynniki genetyczne, zaburzenia metaboliczne, wiek, płeć, czynniki hormonalne i niektóre leki.