Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA OSOBY STARSZE PROCES STARZENIA CHOROBY PRZEWLEKŁE ODLEŻYNY OWRZODZENIA

Pielęgnowanie osób starszych

19 kwietnia 2009

W ciele ludzkim wciąż obumierają kolejne komórki, a w ich miejsce powstają nowe. Z czysto biologicznego punktu widzenia starzenie rozpoczyna się już po dwudziestym roku życia. Od tego momentu powoli zmniejsza się liczba komórek tworzonych w stosunku do komórek obumierających. Proces ten nazywa się rozkładem lub degeneracją.