Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAWÓD PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARZ PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarz: na przekór stereotypom

22 kwietnia 2009

Pielęgniarstwo to jeden z zawodów prawie w całości sfeminizowanych. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Jednak w ostatnich latach mężczyźni coraz częściej wybierają zawód pielęgniarza, zwłaszcza teraz, gdy kształcenie odbywa się na poziomie akademickim. Pielęgniarstwo kojarzy się z zawodem kobiecym. Ten stereotyp już kilkadziesiąt lat temu przełamały kraje zachodnie.