Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI PRACA ZAGRANICĄ PIELĘGNIARKA W AUSTRALII

Pielęgniarstwo w Australii i Nowej Zelandii

13 sierpnia 2011

Pielęgniarstwo w Australii i Nowej Zelandii należy do czołówki pielęgniarstwa światowego, a pielęgniarki i pielęgniarze z tych krajów łatwo mogą znaleźć pracę w krajach takich, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy Kanada. Czy równie łatwo pracę w zawodzie znajdą osoby z innych krajów w Australii, czy na Nowej Zelandii?