Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE NEUROLOGIA AFAZJA AFAZJA AMNESTYCZNA AFAZJA CZUCIOWA AFAZJA RUCHOWA USZKODZENIE MÓZGU PACJENT Z AFAZJĄ REEDUKACJA CHOREGO Z AFAZJĄ

Pielęgniarskie postępowanie terapeutyczne. Pacjent z afazją

14 stycznia 2007

W przebiegu chorób neurologicznych o przewlekłym charakterze występuje wiele ciężkich dysfunkcji somatycznych i deficytów w procesach poznawczych. Kalectwem szczególnie dotkliwym z powodu ograniczenia uczestniczenia człowieka w życiu społecznym są zaburzenia mowy wynikłe z uszkodzenia mózgu. Do zaburzeń takich należy afazja.