Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.07.2022
PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE HOT PRACA PIELĘGNIARKI SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Pielęgniarki w systemie PRM

Ewa Szarkowska, 22 czerwca 2022
Obrazek artykułu

6140 pielęgniarek i pielęgniarzy pracuje aktualnie w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tylko nieco ponad 1,3 tys. posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.