Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAWÓD PIELĘGNIARKI PRACA W AUSTRII PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA

Pielęgniarki w Austrii

25 czerwca 2018

Artykuł został poświęcony opisaniu sytuacji pielęgniarek w Austrii. Podobnie jak w Polsce pielęgniarstwo i położnictwo to odrębne zawody, które regulowane są przez osobne przepisy. Austriacki Związek Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarskiej to największa organizacja zawodowa pielęgniarek i profesjonalistów medycznych.

W tekście opisane najważniejsze aspekty związane z pracą zawodową pielęgniarek w Austrii. Od kandydatów do tej pracy wymagane są ukończenie dziesięcioletniej szkoły powszechnej oraz ukończenie studiów w systemie zaocznym lub mieszanym. Za doskonalenie zawodowe personelu pielęgniarskiego i położniczego odpowiadają zarówno pracownik, jak i pracodawca. Możliwe są trzy formy: studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne, kształcenie ustawiczne. Większość pielęgniarek w Austrii pracuje w szpitalach, ale zaznaczono, że równie dobrze rozwinięte są opieka długoterminowa i opieka nad pacjentem w domu. Świadczenia długoterminowe są zindywidualizowane i precyzyjnie zaplanowane.