Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE EPIDEMIOLOGIA CHOROBY ZAKAŹNE ZAKŁUCIA EKSPOZYCJA ZAWODOWA POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE

Pielęgniarki poszkodowane w miejscu pracy

8 lutego 2014

Chcemy zwrócić uwagę na konieczność wdrażania profilaktyki przyczyniającej się do zmniejszania liczby ekspozycji oraz pokazać na przykładzie SPZOZ w Przeworsku, jak ważne jest prawidłowe postępowanie poekspozycyjne.