Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARKI ZAGRANICĄ INNOWACJE W PIELĘGNIARSTWIE EDUKACJA ZDROWOTNA PROGRAMY ZDROWOTNE

Pielęgniarki – liderki innowacji na świecie

11 sierpnia 2009

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek stoi na stanowisku, że innowacyjność w pielęgniarstwie to podstawowe źródło postępu w opiece zdrowotnej na całym świecie. Pielęgniarki, pracując we wszystkich typach placówek medycznych, mają szerokie pole do wprowadzania twórczych rozwiązań, wpływających na życie codzienne pacjentów, organizacji, środowisk lokalnych i pozycję naszego zawodu.

Innowacje pojawiają się, gdy powstaje potrzeba uzupełnienia luki w rodzaju i organizacji usług medycznych. Wiele przykładów prostych innowacji z różnych stron świata świadczy o wielkiej pomysłowości pielęgniarek starających się jak najskuteczniej wykonywać swoje zadania. W poniższych przykładach zwraca uwagę nie tylko prostota projektu, lecz również naukowo potwierdzona jego skuteczność.