Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

Pielęgniarki kontra Ministerstwo Zdrowia. Dziś spotkanie ostatniej szansy

17 maja 2021
Pielęgniarki kontra Ministerstwo Zdrowia. Dziś spotkanie ostatniej szansy

W związku z fiaskiem dotychczasowych rozmów przedstawicieli pielęgniarek i położnych z Ministerstwem Zdrowia, dziś ma dojść do spotkania ostatniej szansy. Jak informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, środowisko oczekuje pilnych działań na rzecz ratowania tego zawodu. Poniżej treść informacji OZZPiP.