Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PRACA NA ODDZIALE PRACA PIELĘGNIARKI W WIELKIEJ BRYTANII WIELKA BRYTANIA ZAKAŻENIA SZPITALNE

Pielęgniarka epidemiologiczna edukuje. Przykład z Wielkiej Brytanii

22 listopada 2011

Zespół epidemiologiczny w szpitalach Wielkiej Brytanii jest zorganizowany inaczej niż w Polsce. Podstawowa różnica polega na tym, że pielęgniarki zajmujące się epidemiologią pracują na każdym oddziale jako tzw. link nurse, co oznacza dodatkową funkcję oprócz pracy z pacjentem. Do zadań pielęgniarki epidemiologicznej należy przekazywanie wiedzy pielęgniarkom oraz pozostałemu personelowi medycznemu, a także pacjentom i ich rodzinom. Szkolenia organizowane przez pielęgniarki epidemiologiczne odbywają się zwykle bezpośrednio na oddziale. Są bardzo potrzebne, gdyż jak pokazują badania, personel medyczny nie ma wystarczającej bieżącej wiedzy na tematy związane z zakażeniami szpitalnymi.