Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE OWRZODZENIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA KOŃCZYN DOLNYCH PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA PNŻ

Pielęgnacja pacjenta w domu z owrzodzeniem podudzia w przebiegu niewydolności żylnej kończyn dolnych

26 lutego 2018

Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) to objawy, które pojawiają się w wyniku długotrwałego poszerzenia żył i wzrostu ciśnienia żylnego. W prostszych słowach można stwierdzić, że jest to „słaby powrót krwi od stóp do serca”. Schorzenie wynika nie tylko z uwarunkowań genetycznych chorego, ale również z rozwoju cywilizacyjnego i niewłaściwego stylu życia. Do wczesnych objawów zalicza się: uczucie ciężkości nóg, ból kończyn dolnych, poszerzenie naczyń żylnych.

W artykule autorzy podkreślają, że brak profilaktyki i leczenia może prowadzić do kolejnych problemów zdrowotnych, takich jak żylaki, obrzęk, stany zapalne żył i inne. Opisują sposoby diagnozy pielęgniarskiej, która może pomóc we wczesnym wykryciu pojawienia się przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Przedstawiają również sposoby postępowania oraz ewaluację procesu pielęgnowania.