Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
POŁOŻNICTWO TERAPIA PRZECIWBÓLOWA CIĘCIE CEARSKIE BÓL POOPERACYJNY

Percepcja bólu u położnic po cięciu cesarskim w trybie nagłym i planowym

27 września 2020

Do najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych na świecie należy cięcie cesarskie, które związane jest z bólem pooperacyjnym o różnym natężeniu. Niezwykle ważne są prawidłowa ocena bólu oraz odpowiednio dobrana terapia przeciwbólowa. Jakie zatem występują doznania bólowe u pacjentek po cięciu cesarskim w trybie planowym i nagłym z uwzględnieniem innych czynników mogących mieć wpływ na ból pooperacyjny?

Autorki odpowiadają na to pytanie, przedstawiając wyniki badań ankietowych, z których wynika, iż najsilniejszy ból kobiety deklarowały podczas aktywności w pierwszej dobie po operacji. Wszystkie respondentki w pierwszej dobie wymagały terapii przeciwbólowej. Kobiety po cięciu cesarskim w trybie planowym oceniały ból jako silniejszy w porównaniu do kobiet po cięciu w trybie nagłym. U położnic po cięciu cesarskim w czasie aktywności ból jest wyższy niż w czasie spoczynku, a wraz z kolejnymi dobami odczucia bólowe maleją. Cięcie cesarskie zawsze związane jest z bólem pooperacyjnym wymagającym terapii przeciwbólowej.