Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE OCHRONA ZDROWIA KORUPCJA

Patologie życia społecznego. Korupcja niejedno ma imię

25 maja 2008

Niemal codziennie media informują o mniejszej lub większej aferze korupcyjnej, co wywołuje wrażenie wszechobecności korupcji. Podejmowane są liczne próby jej zdefiniowania, ale ich wyniki pozostawiają niedosyt. Zbyt wąskie rozumienie tego pojęcia pomija wiele kategorii korupcji, zbyt szeroka zaś definicja każde nadużycie zalicza do korupcji.