Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA COVID-19 SARS-COV-2 EPIDEMIA TELEMEDYCYNA ZAPALENIE PŁUC PANDEMIA KORONAWIRUS

Pandemia COVID-19 - najważniejsze kwestie

22 lutego 2021

Trwająca epidemia nowego koronawirusa SARS-CoV-2 miała początek w grudniu 2019 roku. Pierwsze przypadki zapalenia płuc zarejestrowano w chińskim mieście Wuhan i zdefiniowano chorobę COVID-19. Epidemia we wszystkich krajach ma bardzo podobny przebieg. Dynamika zachorowań w krajach europejskich jest taka sama.

Autorki artykułu zwracają uwagę na najważniejsze zalecenia GIS w zakresie postępowania z pacjentami w POZ/NiŚOZ, do których należą m.in. informowanie pacjenta o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni. Podczas rozmowy z pacjentem należy przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 powinien telefonicznie przełożyć wizytę w AOS na inny termin. Należy pamiętać, iż nie zawsze objawy w powiązaniu z kontaktem w okresie ostatnich 14 dni świadczą o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2. Każdy pacjent z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka > 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi (w okresie ostatnich 14 dni: przebywał w kraju, gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 lub miał bliski kontakt z osobą zakażoną), powinien trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.