Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARZ PIELĘGNIARSTWO PRACA PIELĘGNIARKI

Pan pielęgniarka?

15 września 2011

Utarło się, że pracę przy pacjencie polegającą na opiekowaniu się nim, rozpoznawaniu jego potrzeb i dbaniu o ogólny komfort powinna sprawować kobieta. Ten stereotyp już kilkadziesiąt lat temu skutecznie przełamano na zachodzie. C.M. Renzetti i D.J. Curran, w USA: „W ostatnich dwóch dekadach mężczyźni coraz częściej podejmowali pracę w zawodach, które tradycyjnie stanowiły domenę kobiet, takich jak nauczanie i pielęgniarstwo”. W związku z tym rodzą się pytania o to, czy wykonujący tę pracę mężczyźni są z tego zadowoleni oraz czy napływ mężczyzn do zawodu pielęgniarskiego ma tendencję rosnącą?