Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE OSOBY STARSZE OZNAKI STAROŚCI DEMENCJA STARCZA OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ ZABURZENIA OTĘPIENNE

Pacjent z demencją starczą

10 listopada 2011

Wydłużenie życia człowieka nie poprawia jego jakości. Przeciwnie, wzrost najstarszej populacji zwiększa zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę pielęgniarską. W tej grupie wiekowej można się spodziewać znacznego rozpowszechniania zespołów otępiennych, gdyż zapadalność na nie jest wprost proporcjonalny do wieku.