Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE ONKOLOGIA RADIOTERAPIA BRACHYTERAPIA TELERADIOTERAPIA ODCZYNY POPROMIENNE

Pacjent w trakcie radioterapii

12 lipca 2013

Radioterapia to metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca energię promieniowania jonizującego. Niestety, radioterapia uszkadza również komórki zdrowe, które znajdują się w pobliżu guza. Skutki działań niepożądanych są przykre. Jak je zatem łagodzić?