Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NEUROLOGIA OPIEKA DLUGOTERMINOWA STAN APALICZNY STAN WEGETATYWNY PACJENT APALICZNY

Pacjent w stanie apalicznym

17 listopada 2008

Dla wielu osób określenie "pacjent w stanie apalicznym” wywołuje zdziwienie i pytanie: „Co to jest?”. Słowo jest mało znane, jednak problem związany z chorym, opieka nad nim, istnieje już od dawna.