Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO IZBA PRZYJĘĆ PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PACJENT

Pacjent w izbie przyjęć

26 sierpnia 2017

Pobyt pacjenta w szpitalu rozpoczyna się od momentu rejestracji w informatycznym systemie obsługi pacjenta szpitalnego i założenia karty informacyjnej SOR lub izby przyjęć. Chory powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający numer PESEL, na podstawie którego osoba rejestrująca pacjenta zweryfikuje jego prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

W przypadku osoby niepełnoletniej, rodzice powinni mieć książeczkę zdrowia dziecka. Osoby nieubezpieczone w Polsce, a uprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych muszą mieć odpowiedni dokument, np. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego mogą być przyjęte do szpitala odpłatnie zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Wyjątek stanowią kobiety w czasie ciąży i połogu, czyli do 42. Dnia po porodzie, oraz dzieci i młodzież do 18. r.ż. - koszt świadczeń opieki zdrowotnej pokrywa takim osobom budżet państwa.