Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE URAZY CZASZKOWO-MÓZGOWE URAZY GŁOWY ROLA PIELĘGNIARKI NEUROLOGIA

Pacjent po urazie czaszkowo-mózgowym

25 października 2011

Coraz więcej chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych potrzebuje specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. To od niej w dużej mierze zależy, czy uda się uniknąć poważnych powikłań. W ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską nad chorymi po poważnych urazach czaszkowo-mózgowych.