Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NEUROLOGIA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PACJENT APALICZNY STAN APALICZNY

Pacjent apaliczny

20 sierpnia 2009

Mówimy tak o pacjencie, u którego nie funkcjonuje świadomość, ale zachowane są odruchy z rdzenia przedłużonego, a więc jego organizm jest zdolny do reaktywności, lecz pozbawiony zmysłowego kontaktu ze światem oraz najprawdopodobniej myślenia.

Stan apaliczny jest równoznaczny ze stanem wegetatywnym. Termin “przetrwały stan wegetatywny” został wprowadzony w 1972 r. przez B. Jennet i F. Plum.