Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE OPERACJA ZABURZENIA PSYCHICZNE NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO CHORZY PSYCHICZNIE SZPITAL

Pacjenci specjalnej troski

8 kwietnia 2008

Zabieg operacyjny i związany z nim pobyt w szpitalu dla większości chorych jest bardzo stresogenny. Wzrost napięcia nerwowego w okresie okołooperacyjnym stwierdza się u większości pacjentów, szczególnie zaś u cierpiących na depresję lub choroby psychiczne. Należą oni do grupy pacjentów szczególnie odczuwających stres i wymagają opieki psychologa i/lub psychiatry w okresie przed- i pooperacyjnym.