Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
AKTUALNOŚCI PROTEST WYNAGRODZENIE

OZZPiP 23 maja organizuje manifestację przed Sejmem

15 maja 2023
OZZPiP 23 maja organizuje manifestację przed Sejmem

Według Związku, po 1 lipca 2022 r. płace pielęgniarek i położnych ogarnął chaos. Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce.