Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE DERMATOLOGIA CHIRURGIA

Owrzodzenia żylne goleni

22 kwietnia 2008

Owrzodzenia żylne to rany przewlekłe, charakteryzujące się zaburzeniami procesu gojenia i opornością na leczenie. Wymagają wielokierunkowego podejścia, leczenia przyczynowego opartego na współpracy z interdyscyplinarnym zespołem terapeutycznym. Pielęgniarka, wyróżniająca się spośród zespołu szerokim zakresem zadań dotyczących chorych z owrzodzeniami, powinna w nim pełnić funkcję dominującą i koordynującą (zgodnie z wzorem pielęgniarstwa zachodniego).

Zakres obowiązków obejmuje wówczas nie tylko działania instrumentalne, wynikające ze wskazań i diagnozy lekarskiej, ale również kompetencje wywodzące się z roli i funkcji zawodowej pielęgniarki; poza leczniczymi dotyczą one działań opiekuńczych, rehabilitacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i promocji zdrowia. 

W krajach zachodnich (np. w W. Brytanii) w zachowawczym leczeniu owrzodzeń żylnych pierwszoplanową rolę w centrach leczenia ran odgrywają odpowiednio wyspecjalizowane pielęgniarki (z uprawnieniami do wypisywania recept na materiały opatrunkowe) wraz z interdyscyplinarnym zespołem terapeutycznym pełniącym najczęściej rolę konsultacyjną.