Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE RATOWNICTWO MEDYCZNE KARDIOLOGIA OSTRE ZESPOŁY AORTALNE RATOWNICTWO

Ostre zespoły aortalne – postępowanie

18 czerwca 2020

Celem leczenia farmakologicznego ostrego zespołu aortalnego na etapie przedszpitalnym jest kontrola wartości ciśnienia tętniczego i tętna oraz zapewnienie właściwej analgezji. Należy dążyć do redukcji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu pierwszej godziny o około 25% jego początkowej wartości.

Redukcja ciśnienia tętniczego krwi jest możliwa dzięki zastosowaniu urapidylu w dawce 25–50 mg i.v., który personel podstawowych zespołów ratownictwa medycznego może podawać bez nadzoru lekarskiego. W celu kontroli wartości tętna można rozważyć podanie metoprololu w początkowej dawce 5 mg i.v. z prędkością 1–2 mg/minutę. Ból odczuwany przez pacjentów podczas ostrego zespołu aortalnego opisywany jest jako niezwykle silny, dlatego należy rozważyć podanie opioidów w dawkach frakcjonowanych.