Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE KARDIOLOGIA OSTRE ZESPOŁY AORTALNE

Ostre zespoły aortalne

14 kwietnia 2020

Rozwojowi ostrych zespołów aortalnych sprzyja wiele czynników, ale najczęściej nadciśnienie tętnicze, które występuje u 65–75% chorych. Do czynników ryzyka zalicza się również dotychczas istniejące choroby aorty, choroby zastawki aortalnej, przebyte zabiegi kardiochirurgiczne, nikotynizm, bezpośredni tępy uraz klatki piersiowej oraz dożylne przyjmowanie narkotyków, takich jak amfetamina i kokaina. Wszystkie te stany mogą prowadzić do uszkodzenia błony wewnętrznej aorty skutkującego wytworzeniem wrót rozwarstwienia.

Ostre zespoły aortalne są dość pobieżnie definiowane, jedynie jako „dotyczące aorty stany nagłe o podobnej charakterystyce klinicznej”. Wiele chorób aorty stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia przebiega z podobnymi objawami klinicznymi. Ostre zespoły aortalne obejmują takie patologie, jak: ostre rozwarstwienie aorty, krwiak śródścienny aorty, penetrujące owrzodzenie aorty, tętniak rzekomy aorty oraz pourazowe uszkodzenie aorty.