Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE KARDIOLOGIA OSTRA ZATOROWOŚĆ PŁUCNA

Ostra zatorowość płucna

Adam Stępka, 27 listopada 2020
Ostra zatorowość płucna

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest trzecim pod względem częstości występowania schorzeniem układu krążenia. Epidemiologia ostrej zatorowości płucnej jest trudna do określenia, ale przyjęto, że 34% nagłych zgonów sercowych chorych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową było związane z wystąpieniem zatorowości płucnej.

Ostra zatorowość płucna jest najpoważniejszą i najgroźniejszą postacią kliniczną żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w której materiał zatorowy doprowadza do zamknięcia lub zmniejszenia światła tętnicy płucnej. Wśród czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej należy wymienić m.in. choroby nowotworowe oraz choroby autoimmunologiczne. 

Choroby nowotworowe jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: 
• rak trzustki, 
• nowotwór mózgu, 
• rak płuca, 
• rak jajnika, 
• rak nerki. 

Choroby autoimmunologiczne jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: 
• choroba Leśniowskiego-Crohna, 
• wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 
• zapalenie wielomięśniowe, 
• toczeń rumieniowaty układowy, 
• guzkowate zapalenie tętnic, 
• reumatoidalne zapalenie stawów.