Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE KARDIOLOGIA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Ostra niewydolność serca

12 grudnia 2019

Według szacunkowych danych, w krajach rozwiniętych niewydolność serca dotyczy 1–2% dorosłych osób. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta znacząco po 55. roku życia. W tej populacji na ostrą niewydolność serca cierpi 33% mężczyzn i 28% kobiet. Przyczyny niewydolności serca są bardzo zróżnicowane. U wielu chorych w obrębie układu krążenia i poza nim występuje wiele nieprawidłowości prowadzących do rozwoju tej choroby.

Ostra niewydolność serca może wystąpić u pacjentów bez uszkodzenia mięśnia sercowego w wywiadzie, jak i u pacjentów cierpiących z powodu przewlekłej niewydolności serca. Najczęstsze przyczyny ostrej niewydolności serca to ostre zespoły wieńcowe, stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym, arytmie, uszkodzenia mechaniczne i zatorowość płucna. Co nazywamy ostrą niewydolnością serca? Jest to zespół gwałtownie pojawiających się lub nasilających objawów podmiotowych i przedmiotowych, których przyczyną są nieprawidłowości w budowie i/lub zaburzenia czynności mięśnia sercowego, prowadzące do spadku rzutu i/lub wzrostu ciśnienia wewnątrzsercowego.