Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRACA PIELĘGNIARKI

Organizacja pracy. Pielęgniarki pracują zespołowo

8 lipca 2008

Zespoły w organizacji odgrywają znaczącą rolę, na co ma wpływ wzrost poziomu wiedzy, umiejętności i samodzielności pracowników. Zespoły mogą powstawać jako wynik spłaszczenia struktury organizacyjnej w zakładzie pracy lub są powoływane do rozwiązania określonego zadania. Praca zespołowa ma wiele zalet.