Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRACA PIELĘGNIARKI AKREDYTACJA SZPITALI

Opis pielęgniarskiego stanowiska pracy

24 lutego 2010

W różnych organizacjach, w tym również w zakładach opieki zdrowotnej, tworzy się opisy stanowisk pracy. Jest to jedno z nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Takie „prześwietlenie” indywidualnych wymogów i warunków na stanowisku służy nie tylko gromadzeniu informacji o wykonywanej pracy, ale może być wykorzystane w realizacji celów strategicznych organizacji.

Są trzy zasadnicze powody tworzenia opisów stanowisk pracy. Pierwszym jest wyraźne określenie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, które stanowi źródło informacji dla pracownika oraz odniesienie dla jego oceny. Po drugie opis pozwala na wartościowanie stanowisk pracy i określenie prawidłowej hierarchii stanowisk, a tym samym prawidłowej budowy systemu płac. Po trzecie jest on niezbędny przy wdrażaniu systemów poprawy jakości (akredytacja, ISO), które wymagają przejrzystego określenia miejsca danego stanowiska w strukturze organizacyjnej i funkcji, jaką ono pełni w realizacji podstawowych dla organizacji procesów. Powody te mogą występować oddzielnie, ale mogą również tworzyć przemyślany mechanizm gromadzenia danych.