Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARKA W SZKOLE EDUKACJA ZDROWOTNA PROFILAKTYKA SZKOLNA

Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą w szkole

17 lutego 2012

Pielęgniarka szkolna jest jedynym profesjonalnym pracownikiem medycznym na terenie szkoły. Szkoła jest instytucją umożliwiającą ochronę zdrowia, masowe działania profilaktyczne i edukację zdrowotną populacji w wieku szkolnym. Poziom wykształcenia, kompetencje i samodzielność pielęgniarki pozwala na indywidualne dostosowanie planu pracy do potrzeb i warunków konkretnej szkoły. Mówiąc o istocie działań w profilaktycznej opiece nad dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, warto przypomnieć, czym jest rodzina w strukturze społecznej i jaka jest rola państwa na rzecz rodziny.

W każdej kulturze i systemie społecznym rodzina zajmuje podobne miejsce. „Rodzina jest podstawową komórką, w której rozpoczyna się kształtowanie osobowości dziecka poprzez wychowanie” (J. Strelau, A. Jurewicz, Z. Patkiewicz, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1978). Społeczeństwo polskie przywiązuje duże znaczenie dla wartości, jakie tworzone są w rodzinie. Dążenie do umocnienia podstaw funkcjonowania rodziny jest więc potrzebą rozwojową i równocześnie powinnością państwa. Społeczeństwo, a w szczególności państwo, powinno realizować działania w zakresie politycznym, ekonomicznym i prawnym, by umocnić jedność i stabilność rodziny.