Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
POŁOŻNICTWO POŁOŻNICTWO PRACA POŁOŻNEJ POŁOŻNICTWO W SZWECJI

Opieka położnicza w Szwecji

23 września 2007

W Szwecji system opieki zdrowotnej jest dobrze zorganizowany. Rady regionalne (23 regiony) są odpowiedzialne za organizację, finansowanie i zarządzanie stacjonarną i podstawową opieką zdrowotną. Za całość opieki odpowiada Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (Socialdepartamentet), zajmujące się tworzeniem polityki zdrowotnej i legislacji w obszarze obejmującym opiekę zdrowotną, socjalną, system ubezpieczeniowy i politykę rodzinną, oraz Narodowy Zarząd Zdrowia i Dobrobytu (Socialstyrelsen) – instytucja doradcza i nadzorcza w sprawach usług zdrowotnych.

Wprowadzenie w latach 90. kontraktowania usług zdrowotnych i mechanizmów usprawniających obsługę pacjentów poprawiło efektywność pracy szpitali (skrócenie średniego czasu hospitalizacji). Został wzmocniony prywatny sektor szpitalny. Koszty opieki zdrowotnej pokrywane są w większości z podatków dochodowych, w mniejszym stopniu z dotacji państwowych i finansowania prywatnego. Narodowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia realizowane w przychodniach prywatnych.