Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO MASTEKTOMIA OPERACJA REKONSTRUKCJA PIERSI AMPUTACJA PIERSI

Opieka pielęgniarska nad pacjentką po rekonstrukcji piersi

12 lutego 2021
Opieka pielęgniarska nad pacjentką po rekonstrukcji piersi

Rekonstrukcja piersi pozwala na odtworzenie utraconej piersi w wyniku mastektomii. Zabieg rekonstrukcji piersi może odegrać kluczową rolę w powrocie pacjentki po mastektomii do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na psychiczne i fizyczne przygotowanie pacjentki do zabiegu, jak i okresu rekonwalescencji.

Według American Cancer Society w 2016 roku przeprowadzono około 109256 tysięcy zabiegów rekonstrukcji piersi i jest to 1,9% wszystkich operacji odtwórczych. Pacjentki, które przeszły mastektomię, mogą poddać się w Polsce zabiegowi rekonstrukcji piersi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Rekonstrukcja może być wykonana podczas tej samej operacji, co mastektomia, wówczas jest to tzw. operacja jednoczasowa. Jeżeli pacjentka nie zdecyduje się na zabieg w tym samym czasie, może to zrobić w każdym innym momencie swojego życia. Wyróżniamy różne metody rekonstrukcji piersi, które są dobierane indywidualnie do każdej pacjentki. Dla wielu kobiet możliwość rekonstrukcji piersi jest bardzo ważnym elementem powrotu do zdrowia, gdyż pozwala przywrócić im poczucie własnej wartości, kobiecości czy też seksualności.