Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE NEONATOLOGIA KANGUROWANIE KONTAKT SKÓRA DO SKÓRY ADAPTACJA DZIECKA KMC

Opieka neonatologiczna. Kiedy rodzic jest kangurem

10 kwietnia 2012

Zgodnie z dzisiejszą wiedzą bezdyskusyjna jest konieczność kangurowania wcześniaków, również tych pozostających na oddziałach intensywnej terapii, od pierwszych dni życia i tak często, jak to tylko możliwe. Liczba sesji „kangurowania” w ciągu doby może być dowolna, zależy wyłącznie od woli mamy i możliwości asystowania jej przez personel, w sposób niezaburzający pracy w oddziale. Personel, rozumiejący cel i znaczenie kontaktu „skóra do skóry”, chętnie asystuje matce. Jest to dobra okazja do przeprowadzenia rozmowy na temat tego sposobu opieki nad dzieckiem, dodania matce otuchy i udzielenia porady laktacyjnej. Dokładne zalecenia w tym zakresie opracowane i opublikowane zostały również przez WHO.