Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKA NAD PACJENTEM SCHIZOFRENIA PSYCHIATRIA

Opieka nad pacjentem ze schizofrenią

18 lutego 2020
Opieka nad pacjentem ze schizofrenią

Jednym z podstawowych problemów psychiatrii klinicznej jest schizofrenia. Jest to jedna z najcięższych przewlekłych chorób psychicznych. Chorzy wymagają kompleksowego, długotrwałego i zindywidualizowanego leczenia oraz często licznych i długotrwałych hospitalizacji, a także wszechstronnego wsparcia społecznego.

Schizofrenia często prowadzi do stagnacji społecznej oraz obniżenia statusu społecznego i wykluczenia społecznego. Uważa się, że choroba ta powstaje w wyniku interakcji podatności i stresu. Przebieg schizofrenii ma charakter epizodyczny, zaś rozwój schizofrenii i przebieg są efektem interakcji czynników genetycznych i środowiskowych. Leczenie w schizofrenii ma charakter kompleksowy. Opieka pielęgniarska stanowi integralną część wielodyscyplinarnych działań. Całościowy system opieki nad pacjentem ze schizofrenią i jego rodziną, z uwzględnieniem wczesnej interwencji, oraz ciągłość opieki mogą zapobiec izolacji, wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszyć społeczne koszty choroby.