Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE POŁOŻNICTWO DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE OPIEKA NAD WCZEŚNIAKIEM OPIEKA NAD NOWORODKIEM WCZEŚNIAK

Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie – materiały multimedialne

21 września 2023
Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie – materiały multimedialne

Książka “Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie” omawia współczesne procedury sprawowania kompleksowej, holistycznej opieki nad wcześniakiem. Publikacja zawiera aktualne standardy postępowania położnej i pielęgniarki w opiece nad noworodkiem przebywającym w oddziale intensywnej terapii neonatologicznej. Książka została również wzbogacona o elementy opieki nad noworodkiem poddanym procedurze ECMO oraz takim, u którego została zastosowana hipotermia lecznicza.

Publikacja “Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie” jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku położnictwo i pielęgniarstwo, a także do osób specjalizujących się w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.

Dodatkowo zawartość merytoryczna została wzbogacona o materiały multimedialne, w tym filmy nawiązujące do opisanych treści. Chcesz zapoznać się materiałami? Zaloguj się lub zarejestruj do serwisu.