Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE NOWORODEK OPIEKA NAD NOWORODKIEM STANY PRZEJŚCIOWE ŻÓŁTACZKA FIZJOLOGICZNA UKŁAD POKARMOWY NOWORODKA

Opieka nad noworodkiem - stany przejściowe

6 listopada 2020
Opieka nad noworodkiem - stany przejściowe

Fizjologiczne stany przejściowe u noworodków wymagają monitorowania. Należą do nich fizjologiczny spadek masy ciała, fizjologiczny wzrost temperatury ciała, odczyny ciążowe, żółtaczka fizjologiczna, rumień toksyczny i stolce przejściowe.

U 50–70% noworodków w 2.–3. dobie życia występuje żółtaczka fizjologiczna i trwa z reguły do 7.–10. doby życia. Żółtaczka fizjologiczna to proces adaptacji układu pokarmowego i wątroby noworodka do życia w warunkach pozamacicznych. Oznacza niedostateczną dojrzałość szlaków wydzielniczych w wątrobie dla bilirubiny w okresie jej wzmożonego wydzielania. W 2.–3. dobie życia u około 60% noworodków donoszonych występuje rumień toksyczny, wykwity. Mają postać zaczerwienionych plam, które po kilku godzinach przekształcają się w krostki o barwie żółtobiałej bądź białej. Zmiany u noworodka występują głównie na tułowiu i klatce piersiowej, ale mogą dotyczyć każdej części ciała z wyjątkiem dłoni i stóp.