Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE NOWORODEK OPIEKA NAD NOWORODKIEM

Opieka nad noworodkiem

14 grudnia 2017

W odniesieniu do dziecka od urodzenia do 28. doby życia używa się terminu noworodek. Noworodkiem donoszonym jest dziecko urodzone po 37. tygodniu ciąży. Posiada ono charakterystyczne cechy dojrzałości, czyli ułożenie ciała z przewagą mięśni zginaczy nad prostownikami, meszek płodowy występujący na barkach, ramionach i górnej części pleców, różową skórę, ma bardzo dobrze rozwinięty odruch ssania, występuje koordynacja z odruchem połykania oraz oddychaniem.

W opiece nad noworodkiem ważna jest adaptacja noworodka zdrowego do życia pozamacicznego, dlatego kluczowa jest realizacja działań profilaktycznych w zakresie opieki nad noworodkiem zdrowym, w tym badań przesiewowych i szczepień wykonywanych w okresie noworodkowym. Stan ogólny każdego noworodka oceniany jest według skali Apgar, która zawiera ocenę ukrwienia (zabarwienia) skóry, czynności serca, czynności oddechowej, napięcia mięśniowego oraz reakcji na bodźce. W celu oceny dojrzałości noworodka stosuje się ocenę noworodka na podstawie cech fizycznych i neurologicznych, służą do tego m.in. skala Dubowitza, skala Ballard.