Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD OPIEKA POŁOŻNEJ MARTWE DZIECKO

Opieka nad kobietą rodzącą ciężko chore lub martwe dziecko w doświadczeniu położnej

2 kwietnia 2019

Poród chorego lub martwego dziecka związany jest z przeżywaniem przez rodziców ogromnej traumy i wielu skrajnych emocji, a osobami, które poświęcają pacjentce najwięcej czasu podczas hospitalizacji są położne. Z jakimi zatem emocjami i odczuciami borykają się położne sprawujące opiekę nad kobietą rodzącą ciężko chore lub martwe dziecko oraz jakich sposobów używają, by wspierać rodziców w trudnych momentach?

By odpowiedzieć na powyższe pytania, zostało przeprowadzone badanie wśród położnych pracujących na co dzień w Pododdziale Porodowym Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu. Badanie dotyczyło porodu ciężko chorego dziecka oraz porodu martwego dziecka. Według położnych poród chorego lub martwego dziecka jest bardziej stresujący niż poród fizjologiczny. Ponad połowa położnych przyznała, że po takim porodzie potrzebowałyby rozmowy z psychologiem, przy czym zawsze oferowały również taką pomoc pacjentkom. Poród ciężko chorego lub martwego dziecka jest dla położnych bardziej stresujący niż poród fizjologiczny, towarzyszy mu wiele bardzo intensywnie przeżywanych emocji.