Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PRZESZCZEP NARZĄDÓW TRANSPLANTACJA POBRANIE NARZĄDÓW DO PRZESZCZEPU

Opieka anestezjologiczna przed pobraniem narządów i podczas ich pobrania

29 września 2019

Przed pobraniem narządów do transplantacji należy przygotować stanowisko anestezjologiczne, łącznie z kontrolą sprawności sprzętu według obowiązującej listy kontrolnej w danej jednostce. Transport dawcy na salę operacyjną odbywa się dopiero w sytuacji, gdy wszystkie zespoły transplantacyjne są przygotowane do pobrania narządów. Obowiązuje przy tym monitorowanie funkcji życiowych, wentylacja mechaniczna respiratorem transportowym oraz zapewnienie dostępności sprzętu do resuscytacji.

Układając dawcę na stole operacyjnym, należy zabezpieczyć ciało pasami przed zsunięciem się podczas zmian pozycji stołu operacyjnego. Należy zastosować materace grzewcze w celu utrzymania normotermii. Opieka anestezjologiczna przed rozpoczęciem operacji pobrania narządów polega na: • kontroli dokumentacji medycznej, • kontroli dostępów naczyniowych, • kontroli leków podawanych dawcy, • przygotowaniu do monitorowania funkcji życiowych, podaży płynów i leków, • ocenie układu oddechowego i wentylacji mechanicznej, • ocenie układu krążenia, • ocenie wyjściowej diurezy, temperatury centralnej, prawidłowej ochrony gałek ocznych przed wysychaniem.